Dům a zahrada

Hnojení vzduchem

Jak jistě každý velký zahrádkář, ale i malý zahradníček ví, většina hnojiv, které se běžně ke hnojení používají, se dávají do půdy, aby připravily živiny v půdě pro rostliny a tudíž všechny zemědělské rostliny vedly k vysokému výnosu. Ale existuje jedno hnojivo, které není ani vidět, které není dokonce ani cítit, a které si také nemůžete vůbec koupit. Pouze a jedině je potřeba činnost a péče zahrádkáře na zahradě.

Rostlina

Tento zajímavý hnůj je překvapivě vzduch. Významnou část vzduchu totiž tvoří nám známý dusík, a dusík je jedním z nejvýznamnějších hnojiv při pěstování rozličných rostlin. Jestliže tak jednou týdně, pokud možno k uspokojení rostliny, podle druhu plodu rostliny, půdu kolem rostlin ve správný čas, malými hráběmi, případně lehkou motykou, důkladně okopete, tak se stane to, že vzduchem přivádíte do půdy k rostlinám velmi mnoho dusíku. Půdní organismy, které se tam nacházejí, jsou tímto okopáváním vyrušeny.  A to někteří lidé nechtějí dělat, protože se nechtějí zabývat těmito půdními organismy. Jenomže tyto půdní organismy se také stanou tak aktivními, že se stane to, že atmosférický dusík při překopávání půdy bude vázán na tyto mikroorganismy v půdě. Výsledkem tohoto okopávání je tudíž to, že rostlinám se tak pomáhá získávat šetrný, příznivý dusík, pro rostliny, tak potřebný. U hnojení atmosférickým dusíkem je jedna veliká výhoda, že jím nelze dosáhnout přehnojení, ale naopak podporuje radostný růst rostlin.

Kapusta

Bohužel existují mnohá rozličná doporučení vůbec půdu na zahrádce neokopávat, aby nedošlo k narušení těchto potřebných mikroorganismů. Jestliže však chcete mít prospěch z mikroorganismů v půdě, je potřeba je trošičku poškádlit, aby se mohli přeorientovat a přeorganizovat a tím umožnit rostlinám absorbovat nové životní síly ze země.  Pokud přesto nechcete půdní organismy rušit, zkuste kopřivy.